“Punctualiteit, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn bij ons beslist geen loze kreten, het gaat per slot van rekening om uw goederen en uw leveranties.”

Siegfried Kingma
Directeur/Eigenaar