Ons team

Punctualiteit, betrouwbaarheid en kwaliteit zijn bij ons beslist geen loze kreten, het gaat per slot van rekening om uw goederen en uw leveranties.

Siegfried Kingma
Bevrachting

Groot geworden in de binnenvaart en is een aantal jaren fulltime werkzaam geweest op
binnenvaartschepen. Heeft al zijn binnenvaartdiploma’s gehaald en heeft daarna nog een studie Logistiek en economie gedaan om vervolgens in december 1995 aan de gang te gaan als bevrachter bij Water-Land Bevrachtingen B.V.

T: +31-(0)517-419777
M: +31-(0)622525831

Siegfried Kingma
Bevrachting
Douwe Groen
Bevrachting

Is opgegroeid in de binnenvaart en was het overgrote deel van zijn werkzame leven zelfstandig ondernemer in de binnenvaart. Ook hij heeft al zijn binnenvaartdiploma’s en is in maart 2017 bevrachter geworden bij Water-Land Bevrachtingen B.V.

T: +31-(0)517-419777
M: +31-(0)631003458

Douwe Groen
Bevrachting
Antje Brouwer
Administratie

Verzorgt de administratie en boekhouding sinds november 2010.

T: +31-(0)517-419777
E: administratie@water-land.nl

Antje Brouwer
Administratie